MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.

MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.

MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D. je absolventkou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvovala i postgraduální studium v oboru Chirurgie a v roce 2010 jí byl udělen akademický titul “doktor” (Ph.D).

Zkušenosti po složení atestační zkoušky oboru plastická chirurgie získala na klinice plastické chirurgie v Nemocnice Na Bulovce pod vedením Doc. MUDr. Jana Měšťáka, kde stále působí jako lékařka se zaměřením na rekonstrukce prsu po nádorových onemocněních a jako odborná asistentka pro výuku studentů III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

V posledních letech však většinu času věnuje estetické plastické chirurgii. Ročně provede kolem 500 operací především zahraničním klientům. Mezi nejčastější výkony patří operace prsou a obličeje.

Zkušenosti z operativních zákroků, vynikající znalosti anatomie a poznatky ze zahraničních sympozií jí umožnily stát se školitelkou pro aplikaci injekčních preparátů v obličejové estetice firmy Allergan®