Dr. George Sulamanidze

Dr. George Sulamanidze

Plastický chirurg s tituly MD. a PhD. V roce 2008 získal ocenění “Zlatá lanceta” udělované profesionálům v oboru plastické a estetické medicíny. Tvůrce postupů Aptos. Je členem Ruské společnosti pro plastickou, rekonstrukční a estetickou chirurgii a od roku 2002 je čestným členem Japonské společnosti pro liposukci. Je autorem více než 30 publikací, z nichž 18 se objevilo v předních mezinárodních odborných časopisech

George Sulamanidze, odborník na estetickou medicínu, se narodil v Gruzii roku 1979. V roce 2002 dokončil studia na Ruské státní lékařské univerzitě. V letech 2002-2004 působil jako sekundář na chirurgické klinice. V roce 2007 dokončil postgraduální studium na oddělení plastické a rekonstrukční mikrochirurgie Ruského vědeckého centra pro chirurgii (RSSC) Ruské akademie lékařské vědy (RAMS). V roce 2008 v RAMS obhájil doktorskou práci s názvem „Moderní metody liposukce. Porovnávací studie“.

Doktor George Sulamanidze je od roku 2001 členem Ruské a společnosti pro plastickou, rekonstrukční a estetickou chirurgii (SPRAS), dále je členem Gruzínské společnosti chirurgů plastické, rekonstrukční a estetické medicíny (GeoPRAS), od roku 2005 je členem Americké společnosti dermatochirurgů, od roku 2003  členem Francouzské národní společnosti estetických chirurgů, od roku 2010 je členem Společnosti pro estetickou medicínu (Rusko) a od roku 2003 je čestným členem Japonské společnosti pro liposukci.

Doktor Sulamanidze publikoval více než 30 vědeckých prací, z nichž 18 jich bylo zveřejněno v předních mezinárodních časopisech.